DAPHNE - Živá učebnica Banská Štiavnica

Radničné námestie 14
969 01 Banská Štiavnica

Mobil: O2: 0948 122 033
Email: zivaucebnica@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/zucebnica
Web: https://www.zivaucebnica.org

Kontaktné osoby:
Rastislav Lasák (raslas@daphne.sk)
Viera Lasáková (lasakova@daphne.sk)
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Podunajská 24
821 06 Bratislava

Telefón/fax: 02 455 240 19, 02 456 402 01
Mobil: O2: 0903 424 600
Email: daphne@daphne.sk
Web: https://www.daphne.sk

Bankové spojenie: Tatra Banka 2667455010/1100
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768